PLS-工業型

PLS-工業型

 

PLS擁有獨立式的作業平台,Fiber光纖 和 CO2雷射光源並存,可一機多功可以加工金屬材料和非金屬材料,全新多功能智慧型雷射機台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLS4.75 PLS6.75 PLS6.150D
加工空間 610x457x229mm 813x457x229mm 813x457x229mm
系統尺寸 914x991x914mm 1118x991x914mm 1118x991x914mm
系統重量 122 kg 147 kg 156 kg
最大雷射功率 10, 30, 40, 50, 60, 75 W 10, 30, 40, 50, 60, 75 W 10, 30, 40, 50, 60, 75 W
最大雷射數量 1 CO2雷射管 1 CO2雷射管 2 CO2雷射管
電源需求 110V / 10A ; 220V- 240V / 5A 110V / 10A ; 220V- 240V / 5A 220V- 240V / 15A
支援作業系統 Window 10或更高版本 Window 10或更高版本 Window 10或更高版本

 

PLS6MW
加工空間 813x457x229mm
系統尺寸 1118x991x914mm
系統重量 156 kg
最大雷射功率 10.6 µm : 10, 30, 40, 50, 60, 75 W

9.3 µm : 30, 50 ,75 W

Fiber: 40, 50 W

最大雷射數量 1 CO2雷射管

or

1 Fiber雷射管

電源需求 110V / 10A ; 220V- 240V / 5A
支援作業系統 Window 10或更高版本